Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Uit de reeks 'Beter adviseren'

'Beter adviseren' is een reeks van publicaties die Tandem heeft ontwikkeld ter ondersteuning van gemeentelijke milieuraden. Het opzet van deze publicaties is de minaraadsleden achtergrondinformatie te geven over actuele thema's die voor een brede groep van gemeenten bruikbaar is. Elke publicatie bevat naast relevante inhoudelijke informatie een modeladvies waarmee je als milieuraadslid aan de slag kan gaan.

Dossier I    :  reductie van bestrijdingsmiddelen  (  406 kB)

Dossier II   :  kleine landschapselementen  (  465 kB)

Dossier III  :  zoneringsplannen  (  599 kB)

Dossier IV   :  gemeentelijke klimaatbeleid  ( 420 kB)

Dossier V    :  trage wegen  (  417 kB)

Dossier VI (SLA21):  duurzaamheidstoets voor adviesraden 281 kB)

Dossier VII  :  samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008 - 2013 ( 155 kB)

Dossier VIII :  windenergie ( 158 kB)

Dossier IX   :  ecologische verkavelingen ( 184 kB) - bijlage: modelverordening ( 222 kB)   

Dossier X    :  biodiversiteit ( 160 kB)

Dossier XI   :  open milieuraden ( 220 kB)

Dossier XII  :  je gemeente adviseren over duurzaam bouwen ( 187 kb

Dossier XIII : ruimtelijke ordening ( 290 kB

 

  

Resultaten enquête 'Werking lokale milieuraden' 2010

Hoe reilen en zeilen de lokale milieuraden in Vlaanderen? In augustus en september 2010 namen meer dan 900 lokale milieuraadsleden deel aan een enquête om hun mening te kennen geven.  Wat de belangrijkste resultaten zijn, kan je hier lezen.

 

Samenwerkingovereenkomst voor gemeenten 2008 - 2013

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest en de gemeenten telt inclusief het instrumentarium tien thema’s die de clusters van de samenwerkingsovereenkomst 2005-2007 vervangen. Bodem, afval en milieuverantwoord productgebruik zijn nu volwaardige thema’s geworden. Het thema duurzame ontwikkeling is nieuw. Elk thema heeft een verplicht basisniveau, een facultatief onderscheidingsniveau en een facultatief projectniveau. De gemeente kan de verplichtingen van elk van die niveaus aanvullen met projecten.

Op de valreep zijn nog enkele suggesties vanuit de gewestelijke Minaraad opgenomen. Toch blijft het gevoel dat gemeenten die reeds grote inspanningen leveren rond milieu, natuur en duurzame ontwikkeling onvoldoende gestimuleerd worden in het onderscheidingsniveau. Een voorstel tot een meer getrapt systeem op onderscheidingsniveau of een eventuele bonus voor gemeenten die een voortrekkersrol op zich nemen, is helaas niet weerhouden. Dit kan echter alsnog rechtgetrokken worden door het indienen van kwaliteitsvolle, en bij voorkeur themaoverschrijdende en participatieve projecten. Het is aan de milieuraadsleden om hun gemeentes suggesties te doen voor zinvolle natuur- en milieuprojecten. Tandem staat hierbij graag in voor de begeleiding.

Klik hier ( 339 kb) voor een samenvattende presentatie over de samenwerkingsovereenkomst en de rol van de gemeentelijke milieuraad.

Download de volledige samenwerkingsovereenkomst ( 255 kb)
 

Zelftest voor milieuraden

Als je een werking wil evalueren, moet je een maatstaf hebben. Je moet weten wat een ideale werking kan zijn, om daaraan de eigen werking te spiegelen. Hier dient men echter soepel mee om te gaan. Deze maatstaf mag geen keurslijf worden. Elke milieuraad is anders. Elke gemeente is verschillend. Je dient dus tijdens discussies telkens na te gaan wat voor jouw specifieke situatie de beste oplossing is. Dit kan zonder problemen afwijken van wat algemeen gangbaar is.

Nochtans bestaan er enkele algemene aanbevelingen die hun waarde hebben en van toepassing zijn voor de meeste milieuraden. Denk aan de bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst over de samenstelling van de raad, frequentie van vergaderen, de aanwezigheid van een huishoudelijk reglement, enzovoort.

Tandem heeft geprobeerd om die maatstaven in een zelfevaluatietest, kortweg een zelftest, te gieten. Door deze test in te vullen, kan je individueel en nadien in groep de werking van jouw milieuraad evalueren.

  


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.