Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Biodiversiteit

Het jaarthema van Tandem in 2010 was biodiversiteit. Hiermee sloten wij aan bij het internationaal jaar van de biodiversiteit .

De natuurlijke ecosystemen en de biodiversiteit in de wereld worden gesloopt aan een nooit gezien tempo in de geschiedenis van de mens. Geïnspireerd door de doelstellingen van het mondiale programma 'Countdown 2010 - red biodiversiteit'  zette Tandem zich in om zoveel mogelijk lokale overheden en verenigingen te ondersteunen in het opzetten van acties voor het behoud van biodiversiteit. (foto Diana Appels)

Hieronder vind je een overzicht van ons aanbod.  Je kan ook onze Tandemmail van januari 2010 over biodiversiteit en mogelijke acties hier nalezen.

Actiemodellen

Wij bieden je 7 projectmodellen met kant-en-klare hulpmiddelen (folders, brochures, draaiboek,...) om een lokale biodiversiteitsactie op te zetten. Indien nodig komt één van onze projectmedewerkers bij jou ter plekke om je bij de uitvoering van deze projecten te begeleiden.  

Biodiversiteit in jouw gemeente
Onderteken het biodiversiteitcharter, en werk een plan uit om de aanwezigheid van een specifieke soort fauna of flora in uw gemeente te verhogen. Wij voorzien educatieve en informatieve fiches over 15 onderwerpen als leidraad.

Adopteer een soort
Kies een adoptiesoort die je in de volgende jaren extra in de watten zult leggen. Met de adoptie van een soort vang je twee vliegen in één klap: je ondersteunt een soort en geeft biodiversiteit een gezicht. De adoptiesoort vertelt het verhaal van de bedreigde natuur en nodigt uit tot concrete acties. 

Plant een geboortebos 
Voor elke baby die het levenslicht ziet in jouw gemeente, planten we een boompje in het geboortebos.

Educatieve bos- of boomplantactie
Volwassen en kinderen komen meer te weten over de verschillende soorten bomen en struiken en het bosecosysteem.

Gevelgroen
Gevelplanten vormen belangrijke groene stapstenen met bijhorende ecologische en educatieve waarde.

De gemeente helpt bij het beheer en de opstelling van natuur
Hoe kan een gemeente of vereniging ondersteuning bieden bij het behoud, beheer en uitbouw van een natuurgebied?

Zonder is gezonder
Tuinieren zonder pesticiden is niet alleen gezonder, het is ook beter voor de biodiversiteit. Via Tandem verkrijg je gratis het ondersteunend materiaal om een campagne in je gemeente uit te werken.

Brochures

Nood aan meer ideeën voor activiteiten rond biodiversiteit? Deze vind je in onze speciale themabrochures.

Natuur in jouw gemeente - Handen uit de mouwen voor groene tuinen, straten en buurten
In deze brochure vind je als gemeente heel wat inspiratie en tips om concreet werk te maken van biodiversiteit.

In de bres voor een rijke natuur - Biodiversiteitsacties voor verenigingen
Een bundeling van tal activiteiten en projecten rond biodiversiteit waar je als vereniging onmiddellijk mee aan de slag kan.

 

 

 

Beter adviseren

Wil je als milieuraad graag meer informatie over een actueel biodiversiteitsthema? Tandem biedt de volgende informatieve dossiers:

Reductie van bestrijdingsmiddelen
Je kan als milieuraad de gemeente stimuleren om op een efficiënte manier de verplichte reductie van pesticiden te realiseren.

Kleine landschapselementen
Kleine landschapselementen vormen belangrijke dragers van landschapswaarden en van biodiversiteit. Adviseer je gemeenten adviseren om deze waardevolle vorm van biodiversiteit te stimuleren.

Ecologische verkavelingen
Je kan als milieuraad de gemeente  adviseren om ervoor te zorgen dat ecologische aspecten worden geïntegreerd bij verkavelingen.

Biodiversiteit
2010 'het internationaal jaar van de biodiversiteit' is een ideale aanleiding om samen met de gemeente te werken rond biodiversiteit. 

 

 

Campagnes van de Tandempartners

Onze Tandempartners hebben ook eigen biodiversiteitscampagnes waar je met jouw gemeente, vereniging of als burger kan bij aansluiten.

* Vogels voeren en beloeren

* Durf tuinieren zonder

* Kijk een kikker

* Dag van het park

* Ecotuinweekend 

* Big Jump

* Vlinder mee

* Nacht van de vleermuis 

* Week van het bos 

* Nacht van de Duisternis

* Dag van de Natuur

* Lokale actie voor biodiversiteit

 

Links

Wil je graag nog meer weten over de biodiversiteit dan kunnen volgende links je zeker verder helpen:

Natuurpunt biodiversiteitspagina

Instituut voor natuur- en bosonderzoek
Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of erin geïnteresseerd is.  

Officiële Belgische website van het Verdrag inzake biologische diversiteit (VBD)
Het Verdrag inzake biologische diversiteit (VBD) is een internationale overeenkomst die het behoud en duurzaam gebruik van de biodiversiteit nastreeft. Deze pagina bevat op zijn beurt zeer veel links naar Belgische, Europese en wereldwijde sites.

Belgisch Nationaal knooppunt voor het Verdrag inzake biologische diversiteit  
Het Nationaal knooppunt is in België het aanspreekpunt voor alles wat bij het Verdrag komt kijken en bovendien doet het dienst als informatiecentrum over biodiversiteit.

De portaalsite van de overheid: Belgium.be

 


 

 


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.