Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Bond Beter Leefmilieu

logo Bond Beter Leefmilieu vzwSinds 1971 houdt Bond Beter Leefmilieu (BBL) de kwaliteit van het leefmilieu in Vlaanderen in het oog en als resultaat daarvan ook de levenskwaliteit van iedere individuele Vlaming. Wat begon als een gezellig clubje gemotiveerde, maar discrete ‘hoofden uit hogere kringen’, is nu uitgegroeid tot een volwassen milieukoepel. BBL is de koepel van ruim 120 Vlaamse natuur- en milieuverenigingen. BBL maakt deel uit van de milieubeweging als een nieuwe sociale beweging. De Bond is verder een milieudrukkingsgroep.

De rol van BBL binnen de milieubeweging (als nieuwe sociale beweging) vertaalt zich onder meer in de “missie” van de vereniging, die verder gaat dan alleen het verdedigen van de puur ecologische belangen en het beïnvloeden van het beleid. Duurzame ontwikkeling vormt het uitgangspunt. Het bevorderen en bewaken van deze duurzame ontwikkeling schept voor de milieubeweging verschillende uitdagingen. Zo moet de beweging zich ook inlaten met het inter- en intragenerationeel verdelingsvraagstuk dat onlosmakelijk verbonden is met een beleid gericht op een duurzame ontwikkeling. Daarnaast moet de beweging ook een tegenmacht vormen tegen maatschappelijke en economische ontwikkelingen die te veel aanspraak maken op de beperkte milieugebruiksruimte. De beweging moet bovendien trachten invloed uit te oefenen op de heersende maatschappelijke waardepatronen.

Een en ander leidt ertoe dat BBL zich met meer wenst bezig te houden dan de klassieke beleidsbeïnvloeding of -advisering of het behartigen van de belangen van de aangesloten verenigingen. BBL wil ook via campagnes en doelgroepprojecten werken aan de uitbouw van een draagvlak voor een verbetering van de milieuprestaties en aan de noodzakelijke culturele veranderingen die noodzakelijk zijn om een duurzame ontwikkeling op de sporen te krijgen.

Bekijk het aanbod van BBL rond duurzaam lokaal milieubeleid.

 

Bond Beter Leefmilieu vzw
Tweekerkenstraat 47
1000 Brussel
Tel.: 02 282 17 20 - Fax: 02 230 53 89
E-mail: info@bblv.be
Website: www.bblv.be

 


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.