Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

VIBE

logo VIBEVIBE vzw vormt het kruispunt tussen de milieubeweging en de bouwsector en is al meer dan 20 jaar bezig met het promoten van “duurzaam” bouwen. VIBE vzw vertrekt vanuit de bio-ecologische visie op “duurzaam” bouwen. Dit betekent meer dan alleen maar zonnepanelen plaatsen of recyclage van materialen. Het instituut vertrekt vanuit een integrale visie op de vier componenten die in het bouwproces aan bod komen:

  • Ruimtegebruik: ruimtelijke ordening en ecologische stedenbouw...
  • Energie: rationeel energiegebruik, isolatie, ventilatie, hernieuwbare energiebronnen...
  • Materialenstroom: levenscyclus – analyse van materialen, inzet van nagroeibare en gezonde grondstoffen voor bouwmaterialen...
  • Water: waterbesparing, gebruik van regenwater, kleinschalige waterzuivering, infiltratie...

En dit vanuit gezondheids- en milieustandpunt.

Vele professionele leden die erkenning van VIBE vzw kregen, hebben 20 jaar praktijkervaring met duurzaam bouwen. Zo ontwierpen verscheidene VIBE-architecten al gebouwen met een energieprestatieberekening. VIBE vzw legt ook contacten met overheidsadministraties, milieuorganisaties en de bouwsector, aanverwante instituten in heel Europa, wetenschappelijke instellingen en gelijkgezinden. Dit om een juist begrip van “duurzaam bouwen” te verspreiden en om een solide basis te verkrijgen voor de promotie van een gezonde en milieuverantwoorde woon- en werkomgeving

Hierover organiseert VIBE vzw lezingen, cursussen, studiedagen. Een “School voor Duurzaam Bouwen” omvat vier zaterdagcursussen over bovenvernoemde thema’s. VIBE vzw biedt ook trajectbegeleiding aan voor bouwprojecten van onder meer de overheidssector. Zo zijn we nog steeds op zoek naar de eerste gemeente, intercommunale of provincie die een integrale bio-ecologische wijk naar ecopolismodel wil bouwen.

Het VIBE-tijdschrift “Wonen met de Natuur” verschijnt viermaal per jaar in een oplage van 2.000 exemplaren. VIBE vzw heeft ook specifieke publicaties over aspecten van bio-ecologisch bouwen en wonen.

Elk jaar organiseert VIBE vzw een meerdaagse studiereis naar buitenlandse voorbeeldprojecten. Studiereizen en binnenlandse bezoeken kunnen op maat van een groep aanvragers aangeboden worden.

VIBE vzw is medestichter en contactadres voor het natureplus-label voor bio-ecologische bouwmaterialen (vergelijkbaar met het biogarantielabel in de voeding).

Bekijk hier het aanbod van VIBE rond duurzaam lokaal milieubeleid

VIBE
Contactpersoon Tandem: Eveline Hepp 
Grote Steenweg 91 - 2600 Berchem
Tel.: 03 218 10 60 - Fax: 03 218 10 69
E-mail: tandem@vibe.be
Website: www.vibe.be

 


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.