Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Natuurpunt

Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen

Natuurpunt draagt zorg voor de natuur

Natuurpunt wil meer natuur: natuurlijk moet er ruimte zijn om te wonen, te werken en ons te verplaatsen, maar hoe drukker het leven wordt, hoe meer nood de mensen hebben aan groen en natuur. Dankzij de inspanningen van Natuurpunt bleven unieke stroken bos, heide, duinen, valleigebieden en polderlandschappen gevrijwaard.

Natuurpunt wil betere natuur: door deskundig beheer slagen de vrijwilligers van Natuurpunt er in de soortenrijkdom in de natuurgebieden te verhogen. Zeldzame en bedreigde diersoorten krijgen daardoor betere levenskansen.

Natuur voor iedereen: Natuurpunt beschermt onze natuurgebieden niet angstvallig achter prikkeldraad, maar stelt ze open voor iedereen, om ervan te genieten, om ze te bestuderen of om een handje toe te steken bij het beheer.

Geen groene eilandjes in een ecologisch rampgebied: Natuurpunt plaatst haar werking in een brede maatschappelijke context. Het is zinloos te ijveren voor prachtige natuurgebieden wanneer rondom de verloedering van bodem, water en lucht toeneemt. Daarom staat Natuurpunt in de bres voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier, hier bij ons en overal op aarde.

Missie

De missie van Natuurpunt legt sterk de nadruk op complementariteit: vernieuwing vanuit een traditie, zelfontplooiing in een maatschappelijk engagement, verschillende werkingsvelden die elkaar aanvullen, democratische werking met een centrale aansturing, natuurbehoud in het perspectief van duurzame ontwikkeling.

Bekijk hier het aanbod van Natuurpunt rond duurzaam lokaal milieubeleid
Natuurpunt
Coxiestraat 11 - 2800 Mechelen
Tel.: 015 29 72 35 - Fax: 015 42 49 21
E-mail: info@natuurpunt.be
Website: www.natuurpunt.be


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.