Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

WWF

logo WWF

WWF (World WideFund For Nature) is een internationale onafhankelijke organisatie voor natuurbehoud. De organisatie telt wereldwijd zo’n 5 miljoen leden en is sinds zijn oprichting in 1961 actief in meer dan 90 landen.

Doelstellingen:

WWF wil de natuur en de ecologische processen beschermen, m.a.w.:

 • de biodiversiteit in de wereld bewaren
 • ijveren voor een duurzaam gebruik van hernieuwbare hulpbronnen
 • een vermindering aanmoedigen van vervuiling en milieubelastend consumptiegedrag

Het uiteindelijke doel van WWF is een einde te maken aan de steeds sneller voortschrijdende vernieling van onze planeet en helpen bouwen aan een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur.

Om deze missie te realiseren werkt WWF volgens de volgende prioritair aan te pakken thema’s:

 • Bossen
 • Zoet water
 • Zeeën
 • Soorten
 • Klimaatverandering
 • Toxische stoffen

Ook in België heeft WWF een brede achterban. De programma’s volgen de prioriteiten op internationaal niveau, vermits een globale aanpak van natuurbehoud en milieuproblemen noodzakelijk is. In de werking van WWF-België wordt echter ook veel aandacht besteed aan lokale acties.

De programma’s zijn:

 • Bossen: Projecten rond duurzaam bosbeheer, herbebossing, natuurbehoud en ecotoerisme in de Democratische Republiek Congo, beleidswerk rond boscertificering en illegale houtkap. 
 • Klimaat: Opvolging regionaal en federaalklimaatbeleid, sensibilisatie grote publiek ivm energie efficiëntie (www.top10.be), klimaatcampagne, Belgische klimaatcoalitie
 • Ecologische voetafdruk :sensibilisatie grote publiek, samenwerking met lokale overheden en bedrijven,Tandem
 • Educatie: educatieve projecten voor secundaire en lagere scholen (Voetzoekers, Jengi, Energiedoos, Duik eens in een poel, …)

Bekijk het aanbod van WWF rond duurzaam lokaal milieubeleid.

WWF
Emile Jacqmainlaan 90 - 1000 Brussel
Tel.: 02 340 0999 - Fax: 02 340 09 33
E-mail: info[a]wwf.be
Website: www.wwf.be

 


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.