Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Vereniging voor Bos in Vlaanderen

De drie hoofddoelstellingen (bosbehoud, bosuitbreiding en multifunctioneel bosgebruik bepalen reeds meer dan 30 jaar het beleid van deze vereniging. Ze bewijzen dat de hedendaagse problemen in het Vlaamse bosbeleid ook toen actueel waren.

VBV wil inspelen op alle maatschappelijke behoeften. Onze leden hebben zeer diverse achtergronden: bosbouwers, boseigenaars- en beheerders, recreanten, wetenschappers, scholen, openbare besturen, ...

Kortom iedereen die in het bos geïnteresseerd is komt bij VBV aan zijn/haar trekken.  

VBV is een bruisende ledenvereniging. Elk jaar organiseert VBV verschillende activiteiten: boomplantacties, studiedagen, thema-avonden, fuiven, excursie, ...

VBV heeft de laatste jaren verschillende contractuele samenwerkingsverbanden opgezet met lokale besturen. Specifiek gaat het over de volgende topics:

  • Planning, inrichting en realisatie van stadsrandbossen
  • Participatie bij de planning, de inrichting en de realisatie van nieuwe bossen
  • Planning, inrichting en realisatie van speelbossen
  • Bosplantacties
  • Bosrecreatie
  • Multifunctioneel bosgebruik

Ten aanzien van lokale milieuverenigingen en lokale netwerken is er ervaring in:

  • ondersteuning van de lokale verenigingen, individuen en lokale netwerken in het kader van de boswetgeving en wetgeving ruimtelijke ordening m.b.t. bosbehoud
  • ondersteuning bij het uitwerken van vulgariserende en draagvlakverbredende activiteiten rond bos

        VBV
        Geraardsbergsesteenweg 267 - 9090 Gontrode (Melle)
        Tel.: 09 264 90 50 - Fax: 09 264 90 52
        E-mail: info@vbv.be
        Website: www.vbv.be

 


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.