Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Ecolife

Ecolife is een milieuorganisatie die projecten en campagnes ontwikkelt rond ecologische gedragsverandering bij verschillende doelgroepen: huishoudens, gemeenten, bedrijven, jongeren, mensen in kansarmoede, enz.

Het concept van de Ecologische Voetafdruk is vaak een rode draad in modellen en calculators. De E.V. maakt immers visueel hoe groot de impact is die wij uitoefenen op het milieu. Ecolife maakt berekeningen rond de EV en heeft een partnerschap met WWF rond dit thema. In campagnes en workshops vormt 'empowerment en de bottom-up' aanpak het vertrekpunt. We stimuleren de deelnemers om zelf het roer in handen te nemen in de richting van een duurzamer gedrag.

Bekijk het aanbod van Ecolife rond duurzaam lokaal milieubeleid.   


Ecolife vzw 
Valkerijgang 26 - 3000 Leuven
Tel: 016 22 21 03
E-mail: info@ecolife.be
Website: www.ecolife.be

 

 


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.