Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Centrum voor Natuur- en milieueducatie

CVN, het Centrum Voor Natuur- en milieueducatie is een vormingsinstelling, ontstaan in 1965. Het centrum wil bij de bevolking waardering voor de natuur opwekken en een verantwoord gedrag t.o.v. natuur en milieu stimuleren. Het wil de discussie over natuur en milieu aanmoedigen om zo een maatschappelijk draagvlak te creëren. Het wil ook verenigingen en overheidsdiensten die actief zijn op het gebied van natuur en milieu, ondersteunen.

De werkvorm bij uitstek die CVN daarvoor hanteert, is natuur- en milieueducatie (NME). Een belangrijk onderdeel van de werking van CVN is de opleiding tot Natuurgids. De cursus vormt sedert 1966 de ruggengraat van de CVN-werking. Al 6.000 cursisten ontvingen het Natuurgidsdiploma. In deze cursus wordt veel aandacht besteed aan de methodiek van het gidsen voor doelgroepen. Afgestudeerde Natuurgidsen organiseren allerlei 'eerstelijnsactiviteiten' zoals wandelingen, tentoonstellingen, voordrachten, stands, e.d. voor milieu- en natuurverenigingen. Natuurgidsen worden niet aan hun lot overgelaten. Op eigen initiatief ontstonden overal in Vlaanderen regionale en plaatselijke werkgroepen van Natuurgidsen. In Antwerpen en Limburg bestaan zelfstandige provinciale vzw's. Op de meeste andere plaatsen gingen de Natuurgidsenwerkgroepen op in lokale afdelingen van andere natuurbehoudsorganisaties.

De hoofdbedoeling van de cursus Natuurgids was en is nog steeds een vrijwilligerskader voor de natuurbehoudsbeweging te creëren. Toch is er een toenemende belangstelling vanuit professionele hoek: leerkrachten, bos- en domeinwachters,...

De cursus Natuurgids is onderdeel van een cursustraject. Dit traject omvat tevens de voorbereidende basiscursus “Natuur-In-Zicht” en een aantal vervolgmodules. CVN organiseert echter ook andere cursussen, lezingen en excursies rond natuur en milieu, KLE, milieubeleid, natuur in de stad,... Het centrum verzorgt bovendien cursussen op maat. Het vormt daarnaast professionele NME-werkers, voert allerlei onderzoeksopdrachten uit en levert diverse prestaties in opdracht van derden.

CVN beschikt over een nationaal secretariaat in Antwerpen en in elke provincie bevindt zich een professioneel educatief medewerker. Volgens CVN is echter ook de inzet van vrijwilligers onmisbaar, vanuit een participatieve invalshoek en om aan de stijgende vraag naar NME te voldoen.

Centrum Voor Natuur- en milieueducatie
Appelmansstraat 12 -  2018 Antwerpen
Tel.: 03 226 02 91 - Fax: 03 226 02 91
E-mail: info@c-v-n.be
Website: www.c-v-n.be
 

 


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.