Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Participatiemodellen van Tandem


Methodes om de inspraak in het lokaal milieubeleid op te fleuren

Tandem testte vijf vormen van participatie. Als milieuraad of vereniging kan je uit de volgende methodes kiezen:

  • Fietstocht / wandeling als participatie-instrument
  • Terreindiscussies
  • Bewonersinstuif / bewonersvergadering / bijeenkomst voor betrokkenen
  • Ideeënverzamelaars
  • Focusgroepen

Omschrijving, handleiding en praktijkvoorbeelden van deze modellen vind je
hier ( 249 Kb).

 

Proactieve Gecoro's - gevalstudie windmolens

Plannen is plezanter dan kritiek geven. Gecoro's (en milieuraden) beperken zich soms tot het becommentariëren van plannen en voorstellen van het bestuur. Dit leidt tot interessante besprekingen maar het nadeel is dat je in een passieve rol gedrukt wordt: anderen bepalen de agenda, de thema’s, het tempo van besprekingen… Bovendien verengt dit de discussie tot een case-by-case benadering. Door zelf de agenda te bepalen breng je een dynamiek op gang en kan bepaalde discussies een nieuw elan geven. We moedigen GECORO-leden daarom meer dan eens aan op eigen initiatief te verlenen. Tandem werkte een aanpak uit aan de hand van het voorbeeld van windmolens.  Download hier ( 106 Kb).

 

Model voor inspraak en participatie aan de opmaak van het gemeentelijk milieubeleidsplan

Milieubeleid raakt ons allen. Vele maatregelen dringen immers door tot in alle huiskamers en bedrijven. Daarom is het belangrijk dat de volledige bevolking de kans krijgt om te participeren aan dat beleid. Hieronder biedt Tandem je een model aan voor de participatieve opmaak van een gemeentelijk milieubeleidsplan (GMBP). Het beschrijft niet de inhoud of de vorm van het plan, maar wel het proces waarmee je tot een GMBP kan komen.

Het volledige model kan je hier downloaden ( 162 Kb). De visie van Tandem op het gemeentelijk milieubeleidsplan kan je hier nalezen ( 125 Kb).

 

Andere Participatiemodellen

Ook andere organisaties verzamelen en ontwikkelen methodes en modellen om de deelname en participatie van mensen als jij en ik aan het (lokale) beleid te bevorderen. Hieronder vind je nog enkele interessante voorbeelden.

 

Website burgerparticipatie

In het kader van een onderzoeksproject rond participatie aan duurzame ontwikkeling ontwikkelde het Instutituut voor de Overheid van de KU Leuven een website over participatie van de burger aan het beleid. Via www.burgerparticipatie.be vind je in de eerste plaats informatie over de opzet en resultaten van het project via de verschillende publicaties. Daarnaast geeft de website ook een duidelijk overzicht van interessante participatiemethoden die werden afgeleid uit een groot aantal nationale en internationale handleidingen voor burgerparticipatie. De methoden zijn onderverdeeld naargelang het niveau op de participatieladder van Edelenbos en Monnikhof. Naast een korte toelichting vind je ook een globale tabel die aangeeft in welke concrete beleidssituatie je elke techniek precies kan gebruiken. Tenslotte geeft de website ook informatie over een interessant aanbod aan ‘best practices’ en studiedagen rond burgerparticipatie binnen en buiten het domein van duurzame ontwikkeling. Kortom: de moeite waard voor al wie met vragen of plannen i.v.m. burgerparticipatie zit!

 

Participatieve methoden: Een gids voor gebruikers

De Koning Boudewijnstichting ontwikkelde een toolkit om participatieve processen op te starten. Het pakket bevat een zeer pragmatische beschrijving van 13 participatieve methoden, zoals bvb. een burgerjury, een technologiefestival of een praatcafé. Per methode wordt gepreciseerd wat haar nut is en welke stappen moeten worden ondernomen, aangevuld met goede voorbeelden, een budgettering en praktische tips. Je kan de publicatie, geheel of per methode, downloaden van de KBS-website (www.kbs-frb.be), via de link 'Direkt naar recente publicaties', rechtsboven.

 

Hoe een participatief proces opstarten?

Dit rapport van de Koning Boudewijnstichting bevat een zeer pragmatische beschrijving van tien participatieve methodes. Deze beschrijvingen worden vergezeld van praktische tips. Download hier het rapport ( 1,73 Mb)


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.