Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Hoe en waarom ...

De Vlaamse overheid stimuleert gemeenten en provincies om het milieubeleid steeds verder uit te bouwen. De oprichting van Tandem kaderde in deze beleidsevolutie.

De milieuconvenanten van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid begon in het begin van de jaren ’90 met het voorstellen van 'convenanten' of vrijwillige overeenkomsten aan lokale besturen. Lokale besturen konden zich inschrijven op deze convenanten en ontvingen dan subsidies in ruil voor het opzetten van een lokaal milieubeleid. De convenanten in de jaren ’90 stimuleerden onder andere het opstarten van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP), de milieuraad en de milieudienst. De eerste convenant liep van 1992 tot 1996 en de tweede van 1997 tot 2001 (na verlenging).

Samenwerkingsovereenkomsten 2002-2004 en 2005-2007:
‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’

De samenwerkingsovereenkomsten (SO), afgesloten tussen het Vlaams Gewest en provincies/gemeenten, zijn een voortzetting van de milieuconvenanten. De eerste SO liep van 2002 tot 2004 en werd opgevold door een nieuwe overeenkomst 2005-2007. Ze voorzien dat lokale besturen acties ondernemen op het vlak van duurzaamheid en er wordt nadruk gelegd op participatie van bevolking en samenwerking met het middenveld.

Oprichting van Tandem in 2003

De Vlaamse overheid wil lokale samenwerking rond duurzaam lokaal milieubeleid stimuleren en doet hiervoor beroep op de kennis en knowhow van de milieubeweging. Door een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en Bond Beter Leefmilieu – koepel van Vlaamse milieu- en natuurverenigingen – werd de oprichting van Tandem mogelijk gemaakt. BBL en acht gewestelijke milieu- en natuurverenigingen verbonden zich ertoe om met Tandem een ondersteunende en stimulerende werking uit te bouwen ten dienste van lokale besturen en verenigingen. De concrete werking van Tandem was vastgelegd in een beleidsplan voor de hele duur van de SO, en in jaarplannen.

Daarnaast startte ook het Steunpunt Lokale Agenda 21 (SLA 21) en het Dulomi-projectenfonds. Over Tandem, SLA 21 & Dulomi lees je hier meer. 

Samenwerkingsovereenkomst voor gemeenten 2008-2013 

Inclusief het instrumentarium telt de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met de gemeenten tien thema’s die de clusters van de samenwerkingsovereenkomst 2005-2007 vervangen. Bodem, afval en milieuverantwoord productgebruik zijn nu volwaardige thema’s geworden. Het thema duurzame ontwikkeling is nieuw. Elk thema heeft een verplicht basisniveau, een facultatief onderscheidingsniveau en een facultatief projectniveau. De gemeente kan de verplichtingen van elk van die niveaus aanvullen met projecten.

Tandem zette de krachtlijnen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 op een rijtje in een handige presentatie.  

 

 


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.