Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest en de gemeenten is definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Inclusief het instrumentarium telt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten tien thema’s die de clusters van de samenwerkingsovereenkomst 2005-2007 vervangen. Bodem, afval en milieuverantwoord productgebruik zijn nu volwaardige thema’s geworden. Het thema duurzame ontwikkeling is nieuw. Elk thema heeft een verplicht basisniveau, een facultatief onderscheidingsniveau en een facultatief projectniveau. De gemeente kan de verplichtingen van elk van die niveaus aanvullen met projecten.

 

In de basis zitten een twintigtal verplichtingen. Deze verplichtingen zijn reeds wettelijk verplicht of zijn reeds vanzelfsprekend opgenomen door de gemeenten. De gemeente moet alle bepalingen van de basis uitvoeren.

Het onderscheidingsniveau bestaat uit een lijst van een zeventigtal acties gekwoteerd op punten. Uit deze lijst kiest de gemeente zelf welke acties ze uitvoert over de verschillende thema’s om de benodigde 35 punten te halen.

Elke gemeente krijgt de kans om projectvoorstellen goedgekeurd te zien. Individuele gemeenten zullen op voorhand weten op welk bedrag voor projecten zij mogen rekenen: het projectenbudget wordt verdeeld in enveloppen per gemeente, waarbij een gelijkaardige verdeelsleutel wordt gebruikt als in de basis.

Heb je nog vragen over de samenwerkingsovereenkomst 2008 – 2013?  Tandem (CVN) zette alvast de krachtlijnen van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 op een rijtje in een handige presentatie. Deze presentatie is een handig hulpmiddel om de nieuwe samenwerkingsovereenkomst toe te lichten op een milieuraad, een gemeenteraad, enz.terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.