Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Downloads

Milieutrefdag voor Oost- en West-Vlaamse gemeenten

Op 26 november 2010 organiseerden Tandem en de provincies Oost- en West-Vlaanderen een inspirerende milieutrefdag over lokale natuur- milieuprojecten. In 10 prikkelende workshops deelden gemeenten, vzw’s en verenigingen hun ervaring uit de doeken. Deze thema’s kwamen aan bod: speelgroen, biodiversiteit, stiltegebieden, samenaankoop isolatiemateriaal, energiebesparen bij kansengroepen, interne milieuzorg, duurzame wijken, milieucampagnes in relatie met het zuiden, hoe mensen in beweging brengen rond DO,  hoe evenement verduurzamen. Klik op de titel en je kan nalezen wat de sprekers vertelden.

Communicatietools Milieubarometer ( 78 MB)
Gemeenten die in het kader van de S.O. een milieubarometer bijhouden moeten hierover ook communiceren met hun inwoners. Deze tools uit het beëindigde dulomiproject ‘Milieubarometer’ van Ecolife en WWF kunnen daarbij helpen. De communciatietools omvatten kant-en-klaar:

  • 5 cartoons,
  • diverse iconen,
  • voorbeeldartikels,
  • logo’s,
  • banners voor op de website
  • template voor de folder en affiche.

Milieuburgerplan ( 136 KB)
Dit rapport is een verslag van een interactief experiment dat via groepsdiscussies ervaring en kennis bij burgers omtrent milieu en milieubeleid naar voren tracht te halen. Dit experiment werd uitgevoerd door het steunpunt Milieubeleidswetenschappen in Ardooie, Poperingen, Zwevegem, Hasselt, Heist-op-den-berg, Peer en Leuven.

Onderzoek naar samenwerking tussen lokale besturen en ngo's ( 374 KB)
Deze brochure is het product van een onderzoek dat in 2002 werd uitgevoerd door verschillende ngo's (waaronder de inititatiefnemers van Tandem).
Vertrekpunt was de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de gemeenten en provincies. Doel van deze onderzoeken was de huidige en toekomstige rol van de milieu-ngo's in een duurzaam lokaal milieubeleid te onderzoeken Tijdens de zes maanden van dit onderzoeksproject hebben een aantal ngo's intens samengewerkt, m.n. Vodo, Vibe, Velt, Ecolife, WWF, CVN en Natuurpunt en BBL. De volledige studie is te verkrijgen bij Tandem.

Van kennis naar handelen, van denken naar doen. Tekst van Ingrid Pauwels (Ecolife)( 57 KB)
Stip-studiedag rond duurzame productie en consumptiepatronen. Vertrekkend van een schets over de verandering in het beleidsdenken, gaat deze toelichting verder in op de stap van bewustzijn naar handelen om vervolgens uit te komen bij de actiemodellen van Ecolife. Aan de hand van twee modellen (EcoTeam-programma en Ecoscore) wordt de onderliggende methodiek van empowerment als sleutel tot gedragsverandering, toegelicht. Na even stil te staan bij de succescriteria van deze programma’s wordt er afgerond met de conclusie dat jij en ik, wij als consumenten wel degelijk het verschil (kunnen) maken.

Succesfactoren gemeentelijke milieubeleid  ( 62 KB)
Verslag werkconferentie 'Koplopers gemeentelijk milieubeleid' d.d. 3 oktober 2001

Hoe een participatief proces opstarten? (enkel in het Engels) ( 1,73 MB)
Dit rapport van de Koning Boudewijnstichting bevat een zeer pragmatische beschrijving van tien participatieve methodes. Per methode vindt u wanneer deze nuttig is, wat de verschillende stappen zijn, enkele goede praktijken en een budget. Deze beschrijvingen worden vergezeld van praktische tips.

Burgerschap in Kortenberg ( 77 KB)
In Kortenberg is de vzw Wakkere Burger gestart met een project om de burger dichter bij het gemeentelijk beleid te brengen.


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.