Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Links

Op volgende sites over binnen- en buitenland vind je meer informatie over duurzaam lokaal milieubeleid.


België/Vlaanderen

 • www.duurzaamlokaalmilieubeleid.be
  Deze website maakt u wegwijs in het uitgebreide en gevarieerde aanbod van organisaties die werken rond duurzaam en lokaal milieubeleid.
 • www.lne.be/doelgroepen/lokale-overheden/so-2008-2013/
  Alles over de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013.
 • www.energiesparen.be
  Site van het Vlaams Energieagentschap (VEA), met informatie voor zowel overheden als particulieren. Hier vind je alles over energie en een boeiende informatief forum!
 • www.mobiel21.be
  Mobiel 21 vzw is een centrum voor kennisontwikkeling, educatie en gedragsbeïnvloeding op het gebied van duurzame en veilige mobiliteit.
 • www.mmk.be
  Site van de Medisch Milieukundigen van de LOGO's die het lokaal vangnet en signaleringspunt voor vragen, klachten en ongerustheden over zowel milieugerelateerde gezondheidsproblemen als lokale milieuproblemen met een mogelijk negatief effect op de gezondheid vormen.
 • www.vlaamseprovincies.be
  Site van de vereniging van de Vlaamse Provincies.
 • www.vvsg.be
  Site van de vereniging van Vlaamse steden en gemeenten. 
 • www.bewustverbruiken.org

  Het Netwerk Bewust Verbruiken (NBV) is een informatie- en actienetwerk dat mens- en milieubewust verbruiken wil stimuleren in Vlaanderen. Het werd door een groot aantal consumenten-, derdewereld- en milieuorganisaties midden 1998 opgericht om een antwoord te bieden op de stijgende interesse in duurzame consumptie.

 • www.tragewegen.be
  Trage Wegen vzw ijvert voor de herwaardering van buurtwegen, veldwegen, kerkwegels en jaagpaden in Vlaanderen.

 • www.klimaatcoalitie.be
  De Klimaatcoalitie is een brede coalitie van meer dan 50 verenigingen die samen HIER en nu iets willen doen voor het klimaat.

     
Nederland


Europa

 • www2.nido.nu
  NIDO staat voor het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling. NIDO heeft sinds 1999 bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en wetenschap bij elkaar gebracht in 10 programma´s gericht op duurzaamheid in de praktijk. De samenwerking in de programma's heeft geleid tot gedragen oplossingen en vormt een solide basis voor verdere verspreiding van duurzame ontwikkeling in de samenleving.
 • www.sd-eudb.net
  Een database waarin Europese instituten en deskundigen op het gebied van duurzame ontwikkeling opgenomen zijn.
 • www.global-agenda21.net
  check onderdeel databank


Internationaal


 


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.