Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Tandem, SLA21 & Dulomi

Drie verhalen met één doel:

Verenigingen helpen gemeenten op weg naar duurzaamheid.
Op 19 december 2001 keurde de Vlaamse Regering de eerste Samenwerkingsovereenkomst 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling' goed. Gemeentes en provincies konden op deze convenant intekenen en in ruil voor het uitvoeren van taken in het kader van duurzaamheid kunnen zij door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd worden.

De Vlaamse Gemeenschap wou het duurzame beleid van de gemeentes mee laten inkleuren door verenigingen. Daarvoor nam de Vlaamse Gemeenschap drie initiatieven: Tandem, Steunpunt Lokale Agenda 21 en Dulomi-projectenfonds.

Tandem

De Vlaamse Gemeenschap sloot een samenwerkingsovereenkomst met Bond Beter Leefmilieu om gemeenten vanuit de milieuverenigingen bij te staan voor hun duurzaam lokaal milieubeleid. Bond Beter Leefmilieu ging in zee met Ecolife, Velt ,Vibe, CVN, WWF en Natuurpunt, later kwamen ook Dialoog en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen aan boord van Tandem. Deze negen milieu- en natuurverenigingen stimuleren en begeleidden op allerhande manieren de samenwerking tussen lokale verenigingen en besturen bij de uitwerking van hun duurzaam lokaal milieubeleid.

www.tandemweb.be

Steunpunt Lokale Agenda 21

De Vlaamse Gemeenschap sloot een gelijkwaardige samenwerkingsovereenkomst met VODO (Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling) om naast duurzaam lokaal milieubeleid ook Noord-Zuid, sociale en culturele thema's in het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid te integreren.

www.sla21.be

Dulomi-projectenfonds

De Vlaamse Gemeenschap maakte ook geld vrij voor verenigingen die een project wilden indienen samen met een gemeente. Het gaat om grote projecten die over meer dan 1 jaar lopen.

Klik hier om de goedgekeurde projecten te zien.


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.