Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Dulomi-projecten

DULOMI staat voor duurzaam lokaal milieubeleid. Sinds 2003 is het ook de naam van een projectenfonds van Aminal voor natuur- en milieuverenigingen. Het gaat om grote projecten die over meer dan 1 jaar lopen en die lokale besturen ondersteunen bij het uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling'. Projecten dienen samen opgezet te worden met lokale besturen.

Dulomi-projecten 2005

indiener

project

VBV

Het groene hart van midden-Brabant, bosuitbreiding en -verbinding in Herent, Kortenberg en Kampenhout als pilootproject voor bosuitbreiding door lokale besturen in Vlaanderen

WWF

Ondersteuning van lokale overheden i.v.m. gebruik van en sensibilisatie over duurzaam geëxploiteerd hout

WWF

Ontwikkeling van instrumenten ter ondersteuning van de milieucommunicatie voor gemeenten/provincies met milieubarometer

 

Dulomi-projecten 2004

indiener

project

Velt

Wijk in groei: duurzaam groen en participatie

Autopia

Particulier autodelen in middelgrote steden en gemeenten

VBV

Realiseren en inrichten van speel-bossen op gemeentelijk niveau

Dulomi-projecten 2003

indiener

project

BBL

Ontwikkeling van een lokaal Kyoto-protocol: gemeenten sparen energie en milieu

BBL

Een lokaal mobiliteitscontract tussen wijk en gemeente: gedeelde verantwoordelijkheid bij mobiliteitsbeheersing

Dialoog

Vernieuwde methodieken ter implementatie van de clusters energie

Ecolife

Nieuwe instrumenten voor meetbare milieurelevante gedragsverandering in kantoorsituaties

GMF

Bouwwijzer

JNM

Jong en beheerst! Natuurbeheersweekends voor en door jongeren

Trage wegen

Herwaarderen van trage wegen kaderend in een lokaal duurzaam beleid: van theorie naar praktijkgerichte invulling

Velt

Modelproject: ervaringsopbouw ecologisch openbaar groen in woonwijken, met multiplicator-effect voor Vlaanderen

VIBE

Sensibilisatie en vorming over houttoepassingen zonder preventieve chemische verduurzaming

WWF

Watercontracten en watermeesters als opstap naar een duurzaam lokaal watergebruik

WWF

Promotie van duurzaam houtgebruik bij lokale overheden en specifieke doelgroepen

Meer info over het Dulomi-projectenfonds vind je op 


terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.