Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Hulpmiddelen voor lokale besturen

Natuur- en milieuverenigingen bieden gemeenten een aantal praktische websites en downloads aan om hen te helpen en te adviseren bij een duurzaam lokaal milieubeleid.

 • Milieukoopwijzer
  Het is soms niet gemakkelijk om in de buurt het meest milieusparende product te vinden. Daarom presenteert Bond Beter Leefmilieu (BBL) op  www.milieukoopwijzer.be duidelijke milieucriteria voor de belangrijkste producten die jouw diensten nodig hebben: papier en kantoormaterialen, drank, maaltijden en schoonmaakmiddelen. De producten die aan deze strenge criteria voldoen krijgen van BBL vijf duimpjes. Deze criteria zijn ook handig voor het opstellen van jouw openbare aanbestedingen. Op de webstek vind je tevens een overzicht van leveranciers waar je terecht kan voormilieusparende producten.

 • Bouwwijzer
  Met de checklist duurzaam bouwen kan je bouwplannen doorlichten op duurzaamheid: honderden adviezen volgens de thema’s energie, water en bouwmaterialen. Per maatregel krijg je
  een specificatieblad met technische informatie, modelbestekteksten, premies, milieuwinst, achtergrond, links voor woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en renovatie. Je kan ook een automatisch genereren. De checklist is een ideaal hulpmiddel voor gemeenten. Hij maakt de rapportering voor de Samenwerkingsovereenkomst eenvoudiger en laat toe een eigen ambitieniveau in te stellen voor elke stad of gemeente.

 • FSC-databank
  Deze database is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar informatie over FSC-producten, ook voor gemeente- en stadsbesturen. Zoekt je gemeente naar een aannemer met CoC-certificaat of wil je technische informatie over minder gekende houtsoorten? In al deze gevallen ben je aan het juiste adres! In de database over houtsoorten vind je info over minder gekende FSC-houtsoorten en hun toepassingen. De leveranciersgids omvat het aanbod aan FSC-producten op de Belgische markt.

 • Database Bio-ecologisch Bouwen en Wonen
  Bent u op zoek naar gezonde en milieuverantwoorde
  producten of diensten? Bent u op zoek naar een aannemer
  of architect die bio-ecologisch bouwt?
  In deze databank kunt u de door VIBE erkende producten en diensten en de door VIBE erkende adressen terugvinden.

 • Groene Gids voor Kleine Kids
  Deze gids richt zich tot toekomstige en jonge ouders en bundelt tips en ideeën voor een milieuvriendelijke
  aanpak rond de thema’s: voeding, verzorging, luiers, kleding, babykamer en vrije tijd.
  Bij de geboorte van een kindje worden ouders overspoeld met informatie, kortingsbonnen, reclame, staaltjes..
  Dit groot aanbod heeft niet altijd de meest duurzame oplossingen voor ogen, sterker nog sommige producten zijn nefast voor de gezondheid en voor het milieu..  Ouders die de stap willen zetten naar duurzamer consumeren vinden hulp en inspiratie in deze  gids.  Bij elk thema staan tips beschreven en er is een adressenlijst opgenomen voor wie meer informatie zoekt.  Meer uitgebreide info en verkooppunten vind je ook op de velt website: www.velt.be, baby

  Bij de groene gids voor kleine kids ontwikkelde Velt een handleiding voor gemeenten.  Hierin worden per thema verschillende mogelijkheden aangereikt om inwoners te sensibiliseren rond “milieuvriendelijke babyverzorging. We merken dat jonge ouders wel open staan voor alternatieven, dat ze nadenken over gezondheid en een “groenere” leefwereld maar dat ze  meestal extra ondersteuning en voorbeelden nodig hebben om daadwerkelijk te kunnen kiezen voor duurzame alternatieven. Door subsidies, door de juiste informatie te verstrekken, door zelf als voorbeeld op te treden kan de gemeente een belangrijke stimulerende rol spelen.

terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.