Tandem Milieu- en natuurverenigingen voor duurzaam lokaal milieubeleid foto

Basiscursus 'voor wie wil leren adviseren' voor milieuraadsleden 

Programma 

LES 1 - Di 9/11 - Gemeentelijk milieubeleid (Johan Vandewalle)

Hoe zijn de taken en bevoegdheden binnen het milieubeleid verdeeld tussen de gemeente en andere overheden? Wat zegt de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 ? Hoe kan de gemeente een dynamisch gemeentelijk milieubeleid ontwikkelen?

LES 2 & 3 - Di 16/11 & 23/11 - De werking van een gemeentelijke milieuraad (lesgever : Johan Vandewalle)

Wat zegt de samenwerkingsovereenkomst over de milieuraad? Waarover kan men advies uitbrengen? Wat zijn de rechten en plichten van een milieuadviesraad?…

Hoe kan een goede vergadering van een milieuraad er uit zien? Wat moet er in een goed advies staan? Hoe schrijf ik een goed advies? Hoe zit het met de op volging van een advies?...

LES 4 - Di 30/11 - De gemeentelijke begroting (lesgever : Jef Tavernier)

Hoe lees ik een gemeentelijke begroting? Hoe adviseer ik die? …

LES 5 - Di 7/12 - Themales

Mogelijke thema's zijn : ruimtelijke ordening, groene wetgeving,duurzame ontwikkeling, landbouw en natuur.

Het thema wordt bepaald in overleg met de cursisten. Gelieve bij inschrijving te vermelden welk thema jij verkiest.

Deelname

Deelname is gratis. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25.

Voor een goede organisatie vragen we om vooraf in te schrijven, voor 26 oktober. 

Data en locatie

  • vijf dinsdagavonden: 9/11, 16/11, 23/11, 30/11 en 7/12/2010, telkens van 19u tot 22u.
  • Provinciehuis Antwerpen, zaal Brabo (gelijkvloers), Kon. Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen; Wegbeschrijving

Info

Meer informatie vind je op de folder die je hier kan downloaden.

Contactpersoon voor inhoudelijke informatie over de vorming: Christel Grieten, tel 0484/782122.  

Contactpersoon voor praktische vragen: Resi Pansaerts - secretaris Provinciale MiNa-Raad, tel 03 240 59 85.

Syllabus

Je kan de basissyllabus reeds hier downloaden:

introductie.pdf (74 Kb)

hoofdstuk 1 Gemeentelijk_milieubeleid.pdf (195 Kb)

hoofdstuk 2 Interne werking van de milieuraad.pdf (294 Kb)

hoofdstuk 3 Externe werking van de milieuraad.pdf (261 Kb)

hoofdstuk 4 De gemeentebegroting.pdf (151 Kb)

themales Landbouw en natuur.pdf (490 Kb)

Inschrijven

Vermeld zeker ook het thema of de thema's die je het liefst behandeld zou willen zien in de 5e les !terug naar boven

Hoe scoort je gemeente ?

Publicaties

De tandemkoffer

De beste modellen en hulpmiddelen van de Tandempartners hebben we netjes verzameld in onze Tandemkoffer.